Zoals verteld kennen we in het Duits verschillende naamvallen. We kennen er zelfs vier! Het Nederlandse lijdend voorwerp hoort bij de vierde naamval, maar ook nog andere vormen de 4e naamval.

1.Bouwstenen  
2. Lijdend Voorwerp 
3. Voorzetsels  
4. Werkwoorden 4e nv 
5. Persoonlijke voornaamwoorden

1. Hoe?

De vierde naamval kent nog steeds de vier geslachten, maar er verandert iets.

Overzicht geslachten en groepen in 1e en 4e naamval

Zowel de der-groep als de ein-groep veranderen met de naamvallen mee.

2. Het lijdend voorwerp.
Je stelt de vraag voor het lijdend voorwerp: wie/wat + gezegde + onderwerp.

 • Ik heb een nieuw mobiel gekocht.
  = Ich habe ein neues Handy gekauft.
 • Jullie hebben de baby gezien.
  = Ihr habt das Baby gesehen.
 • Hij heeft zijn oom bezocht.
  = Er hat seinen Onkel besucht.

3. Voorzetsels.

Er zijn voorzetsels die ervoor zorgen, dat je altijd de vierde naamval moet gebruiken. Dat is handig!
De volgende voorzetsels verlangen altijd de 4e naamval:

 • durch = door
 • für = voor
 • gegen = tegen
 • ohne = zonder
 • bis = tot
 • um = om
 • entlang = langs

Je ziet het volgende dan gebeuren in de zinnen:
– Mein Freund hat für mich Blumen gekauft.
Ohne den Regenschirm war ich komplett nass geregnet!

4. Werkwoorden en speciale vormen
Er zijn ook speciale werkwoorden en constructies die altijd de 4e naamval verlangen.

 • haben –>  Ich habe einen Hund gekauft.
                      = Ik heb een hond gekocht
 • bitten –>   Ich bitte ihn um Verzeihung.  
                      = Ik vraag hem om vergiffenis. 
 • fragen –>  Ich frage meinen Lehrer alles.
                      = Ik vraag mijn leraar alles.
 • kosten –> Das Handy kostet fünfzehn Euro.
                      = Het mobieltje kost vijftien euro.
 • lehren –> Die Lehrerin lehrt die Schüler schreiben.
                      = De lerares leert de leerlingen schrijven.

Speciale vorm

 • Es gibt –> = er is/ er zijn.
  Voorbeeld: Es gibt ein Gemälde in der Halle.

5. Persoonlijk voornaamwoord
Ook het persoonlijk voornaamwoord verandert in de vierde naamval mee.

Overzicht persoonlijke voornaamwoorden in de 1ste en 4de naamval.
Print Friendly, PDF & Email