De Quiz

Beste Schüler/Schülerin,

mit diesem Quiz übst du die Konjugationen der Verben haben, sein und werden im Präsens.

(= met deze quiz oefen je de vervoegingen van de werkwoorden haben, sein en werden in de onvoltooid tegenwoordige tijd.)

Viel Erfolg! (= Veel succes!)

haben, sein & werden (o.t.t.)

Beste SchülerIn,

met deze quiz oefen je het onderdeel “hulpwerkwoorden in de tegenwoordige tijd”. Er worden 15 zinnen en/of vertalingen gevraagd, maar in de database zitten veel meer zinnen. Raadzaam om de Quiz nog eens te maken.

Viel Erfolg!

Mit freundlichem Gruß

L. Peute