Oefening 1: nach, zu, in

In deze oefening oefen je met de vertaling van “naar” voor drie voorzetsels: nach, zu en in. Elk voorzetsel gebruik je bij één of meerdere regel(s). Deze drie komen het meeste voor. Succes!

Print Friendly, PDF & Email